Beijing Leader & Harvest Electric Technologies Co., Ltd.

Adres: South Zone of Industrial Park, Yangfang, Changping District, Beijing, P.R.China
Tel: +86-10-69764859

HARSVERT Sterowanie częstotliwościowe (VFD)

Strona główna » Zasady systemu VFD

Regóły Sterowania częstotliwościowego (VFD)

Konfiguracja systemu sterowania częstotliwościowego (VFD)

Źródło napięcia o wielu poziomach sterowania częstotliwościowego z kaskadowo łączonymi komórkami mocy może na wyjściu dawać średnie napięcie tzn. 3kV, 3.3kV, 4.16kV, 6kV, 6.6kV, 10kV and 11kV. Sterowanie częstotliwościowe (VFD) składa się ze zmieniającego fazę transformatora, komórek mocy i sterownika.


3kV Sterowanie częstotliwościowe
Rysunek konfiguracji 3kV napędu bezstopniowego. (VSD)

3kV Sterowanie częstotliwościowe
Jest 12 komórek mocy dla 3kV sterowania ustawianiem częstotliwości (AFD) przy czym każde 4 komórki mocy tworzą fazę. Trzy fazy są połączone w gwiazdę i bezpośrednio dostarczają prąd do silnika
Configuration: There are 12 power cells for 3kV VFDs in total. Every 4 power cells constitute a phase and the three phases are 'star' connected and then supply power to motors directly.


3.3kV Sterowanie częstotliwościowe(VFD)
Rysunek konfiguracji 3,3kV napędu bezstopniowego(VFD)

3.3kV Sterowanie częstotliwościowe(VFD)
Jest 12 komórek mocy w 3,3kV przemienniku częstotliwośći przy czym każde 4 komórki mocy tworzą fazę.


4.16kV Sterowanie częstotliwościowe(VFD)
Rysunek konfiguracji 4,16kV sterowania częstotliwościowego

4,16kV Sterowanie częstotliwościowe (VFD)
Jest 15 komórek mocy dla 4,16kV sterowania częstotliwościowego przy czym każde 5 komórek mocy tworzy fazę.


6kV Sterowanie częstotliwościowe(VFD)
Rysunek konfiguracji 6kV napędu bezstopniowego. (VSD)

6kV Variable Frequency Drive (VFD)
Jest 15 komórek mocy dla Sterowania częstotliwościowego o mocy 6kV przy czym każde 5 komórek mocy tworzą fazę


6.6kV Sterowanie częstotliwościowe(VFD)
Techniczne parametry 6.6kV Sterowania częstotliwościowego (VFD)

6.6kV Sterowanie częstotliwościowe (VFD)
Jest 18 komórek mocy dla 6.6kV sterowania ustawianiem częstotliwości (AFD) przy czym każde 6 komórek mocy tworzą fazę


10kV Sterowanie częstotliwościowe(VFD)
Rysunek konfiguracji 10kV napędu bezstopniowego

10kV Sterowanie częstotliwościowe (VFD)
Jest 24 komórek mocy dla 10kV Sterowania częstotliwościowego przy czym każde 8 komórek mocy tworzą fazę.


11kV Sterowanie częstotliwościowe(VFD)
Rysunek konfiguracji 11kV napędu bezstopniowego

11kV Sterowanie częstotliwościowe(VFD)
Jest 27 komórek mocy dla 11kV sterowania ustawianiem częstotliwości (AFD) przy czym każde 4 komórki mocy tworzą fazę.

Formularz zapytań