Beijing Leader & Harvest Electric Technologies Co., Ltd.

Adres: South Zone of Industrial Park, Yangfang, Changping District, Beijing, P.R.China
Tel: +86-10-69764859

HARSVERT Sterowanie częstotliwościowe (VFD)

Strona główna » Główne cechy VFD

Ustawienie trybu startu
Start normalny
W stanie startu normalnego, przemiennik częstotliwości VFD uruchomi się i będzie działał na podanej częstotliwości w trybie otwartej pętli, lub na oczekiwanej wartości kontrolowanego obiektu w trybie zamkniętej pętli.
Start miękki
W stanie startu miękkiego, VFD uruchomi się i przyspieszy do częstotliwości sieci energetycznej niezależnie od częstotliwości podanej. Gdy częstotliwość wyjścia VFD osiągnie poziom częstotliwości sieci energetycznej (ustawianej w głównym interfejsie), wyjście przemiennika VFD przejdzie w stan zerowy, przy czym VFD wyśle polecenie „przenieś na sieć energetyczną”. To polecenie sprawia, że obwód sterujący zmieni zasilanie silnika z VFD na sieć energetyczną. Podczas przechodniego przeniesienia występuje się duży prąd rozruchu.
Przy przeniesieniu synchronicznym (FUNKCJA OPCJONALNA, wymagany reaktor przeniesienia synchronicznego), podczas przechodniego przeniesienia, zarówno przemiennik VFD, jak i sieć energetyczna zasilają silnik, i występuje bardzo mały prąd rozruchu.


Ustawienie trybu działania
Pętla zamknięta
W trybie pętli zamkniętej, przmiennik częstotliwości VFD automatycznie ustawi częstotliwość wyjściową i będzie działał przy oczekiwanej wartości obiektu kontrolowanego. Użytkownik może ustawić oczekiwaną wartość kontrolowanego obiektu, taką jak ciśnienie, temperatura.
Pętla otwarta
W trybie pętli otwartej, VFD będzie działał na podanej częstotliwości. Podana częstotliwość może być ustawiona w głównym interfejsie, w zewnętrznym sygnale analogowym, lub magistrali danych w terenie.


Wyświetlanie kształtu fali (FUNKCJA OPCJONALNA)
Próbkowanie wejściowego/wyjściowego natężenia/napięcia, w celu rysowania kształtu fali oraz wyliczania współczynnika mocy oraz mocy wejściowej/wyjściowej.
Programowanie automatyczne
Użytkownik może zaprogramować harmonogram na dany okres czasu. VFD zadziała automatycznie, dokładnie na wartości podanej w harmonogramie, o ustawionym czasie.

Rejestr działania
Rejstr działania VFD może być zapisywany automatycznie. Każda operacja i dokładny czas jej wykonania zostaną zapisane.
Zapis operacji
Zapisywane parametry obejmują podaną częstotliwość, szybkość silnika, wejściowe natężenie, wyjściowe natężenie, wejściowe napięcie, wyjściowe napięcie, wartość kontrolowanego obiektu oraz stan systemu. Wszystkie zapisane parametry zostaną automatycznie zapisane każdego dnia w pamięci flash wbudowanego komputera zintegrowanego z interfejsem użytkownika jako plik w formacie txt. Nazwą pliku jest data. „Odstęp czasowy między zapisami” może ustawić użytkownik.
Ustawienie blokady funkcji
Poprzez ustawienie w trybie sterowania lokalnego/zdalnego blokady funkcji, możemy ustawić tryb harmonogramu, tryb danych wartości, tryb startowy oraz tryb działania, w trybie sterowania lokalnego/zdalnego. W trybie sterowania lokalnego/zdalnego, VFD będzie pracować automatycznie w trybie wybranym poprzez wybraną blokadę funkcji. Ustawienie ochrony silnika
Gdy występuje wymóg ochrony przed przeciążeniem oraz niedociążeniem, użytkownik może w tym interfejsie zmienić domyślną wartość ochrony.


Funkcja obejścia(FUNKCJA OPCJONALNA)
QF jest istniejącym przerywaczem użytkownika.
Jeśli QS1,QS2,QS3 są niepodłączonymi przełącznikami odcinającymi, to VFD można obejść ręcznie jedynie, gdy QF jest otwarte. Jeśli QS1 i QS2 są zamknięte, a QS3 jest otwarte, to silnik jest napędzany przez VFD.
Jeśli QS1 i QS2 są otwarte, a QS3 zamknięte, silnik działa w trybie rozruchu bezpośredniego (DOL). VFD jest odłączony od sieci energetycznej i można przeprowadzać jego konserwację.
Jeżeli QS1, QS2 i QS3 są wszystkie próżniowymi stycznikami lub przerywaczami, VFD może być obchodzony automatycznie. Dla startu miękkiego oraz przeniesienia synchronicznego, QS1, QS2 oraz QS3 wszystkie muszą być próżniowymi stycznikami lub przerywaczami.
Przy obchodzeniu VFD przy silniku synchronicznym, kontrola prądu wzbudzenia z VFD zostanie zmieniona na tryb początkowy.
Funkcja dodatkowa(FUNKCJA OPCJONALNA)
Połączenie z zaworem
VFD może automatycznie sterować otwarciem/zamknięciem zaworu.
Ustawienie częstotliwości
Podana częstotliwość może być ustawiona poprzez komputer bądź zewnętrzny sygnał analogowy.
Ustawienie komputerowe
Ustaw częstotliwość używając przycisków przyspieszania i zwalniania w interfejsie głównym bądź poprzez przycisk „Podana-częstotliwość”.
Ustawienie analogowe
Przyjmuje zewnętrzny sygnał analogowy 0~10V lub 4~20mA jako podaną częstotliwość.

Ustawienie trybu sterowania (sterowanie lokalne/zdalne)
Sterowanie lokalne
Sterowanie VFD przy użyciu interfejsu ekranu dotykowego oraz przycisków na panelu VFD.
Sterowanie przy pomocy górnego komputera PC (FUNKCJA OPCJONALNA)
Użytkownik może sterować VFD z nadrzędnego komputera PC, tj. startować, zatrzymywać, zatrzymywać awaryjnie, resetować, ustawiać częstotliwość oraz przeglądać rejestr. Użytkownik może monitorować wszystkie kluczowe parametry działania VFD z nadrzędnego komputera PC, tj. natężenie, napięcie, częstotliwość, faktyczną wartość kontrolowanego obiektu oraz alarmów. Jeden nadrzędny komputer PC może w tym samym momencie monitorować 32 VFD.
Sterowanie poprzez system DCS
Programowalne porty cyfrowy i analogowy można podłączyć bezpośrednio do systemu DSC, kablami na sztywno, lub przy pomocy kabli magistrali danych poprzez protokół komunikacyjny (Modbus, Profibus, TCP/IP, DeviceNet, itp.).
Zdalne sterowanie GPRS (FUNKCJA OPCJONALNA)
Użytkownik może sterować i monitorować VFD z innego miejsca poprzez sieć bezprzewodową GPRS.


Ustawienie parametrów
Można wykonać kopię zapasową dla każdego parametru
Ustawienie dwóch segmentów skakania po częstotliwościach, by zredukować możliwy rezonans
Ustawienie zwiększania momentu siły do rozpoczynania różnych obciążeń
Ustawienie ochrony przed przekroczeniem dopuszczalnego poziomu natężenia oraz przeciążeniem wg. różnych wymagań
Rozszerzalne dla parametrów sterowania silnikiem
Samodiagnoza i zapis awarii
VFD może samodiagnozować i odnotować awarię. Przy nieznacznej awarii, w głównym interfejsie wyświetlany jest w czasie rzeczywistym komunikat alarmowy; przy poważnej awarii, automatycznie wyświetlane są interfejs awarii i miejsce usterki. Użytkownik może sprawdzić przebyte awarie spod tego interfejsu.