Beijing Leader & Harvest Electric Technologies Co., Ltd.

Adres: South Zone of Industrial Park, Yangfang, Changping District, Beijing, P.R.China
Tel: +86-10-69764859

Strona główna » Jakość

Fabryka
Fabryka mieści się w Strefie Przemysłu Yangfang, która jest częścią Parku Naukowo-technologicznego Zhongguancun, gdzie mamy dostęp do dogodnych środków komunikacji. Zatrudnionych jest ok. 300 pracowników, w tym 60% z wykształceniem wyższym. Firma kładzie nacisk na wyszkolenie pracowników, które stanowi podstawę dla realizacji hasła „Zapewnienie jakość, terminowa wysyłka”.
Firma posiada zakład wytwórczy oraz zakład montażowy. Firma składa się z działu zakupów, działu planowania produkcji, działu zarządzania jakością, działu procesów technologicznych, warsztatu spawalniczego, warsztatu akumulatorów, warsztatu montażowego, warsztatu zleceń et cetera.
Posiadamy ponad 500 zestawów urządzeń produkcyjnych oraz instrumentów pomiarowych, w tym piec, maszynę lakierującą, półautomatyczną maszynę do lutowania płaszczyzn, sprężarkę powietrza, system sprężarki śrubowej, oczyszczacz ultradźwiękowy, automatyczną maszynę do bezołowiowego lutowania dwu falowego, montownicę chipów, automatyczną maszynę do bezołowiowego lutowania rozpływowego, maszynę do sitodruku itd.

Polityka jakości
Dobra jakość, zapewnianie jakości w całej firmie, ciągłe doskonalenie się, dążenie do doskonałości.
Przemiennik częstotliwości, duży, energooszczędny kontroler, stosuje się zwykle w ważnych miejscach. Kluczowe dla użytkownika jest jego stabilne i niezawodne działanie. Leader i Harvest stawia nacisk na zasadę „po pierwsze - jakość”. Firma stosuje zapewnianie jakości od strony techniki, projektu, wytwórcy, zarządzania i dostawcy, jednocześnie poważnie traktując analizowanie wad produktów w celu zmniejszania wadliwości. Od surowca do produktu końcowego, od projektu do produkcji, od badania runku do obsługi posprzedażowej, Leader i Harwest ściśle stosuje się do ISO9001 i zapewnia efektywność systemu zarządzania jakością.
Pracownicy poważnie stosują się to stosownych przepisów, rysunków i standardów. Stosują środki ścisłej kontroli przy ważnych etapach pracy, by zapewnić 100% stosunek zgodności produktów.

Fig 1:
Przedmiot inspekcji: surowiec i podzespoły, transformator, szafka obejścia, kondensator elektrolitowy, prostownik Badanie: cechy podzespołu, cechy widoczne, cechy mechanizmu
Fig 2: Lutowanie falowe oraz inspekcja wzrokowa
Fig3:
Przedmiot inspekcji:Akumulator and płytka drukowana kontrolera
Badanie: inspekcja i usuwanie usterek pracy elektrycznej, szyna prądu stałego – przepięcie, niskie napięcie
Fig4:
Przedmiot inspekcji: akumulator
Badanie: praca przy niskim obciążeniu, szyna prądu stałego – przepięcie, niskie napięcie, brak fazy, przegrzanie akumulatora, napięcie wyjściowe akumulatora
Fig5:
Przedmiot inspekcji: akumulator
Badanie: Test pełnego obciążenia akumulatora
Fig6:
Przedmiot inspekcji: test rutynowy zmiennika częstotliwości
Badanie: podłączenie przewodu, międzystruktura,kabel i przewód, transformator, test zwiększenia temperatury
Fig7:
Przedmiot inspekcji: obwód sterowania i obwód główny
Badanie: instalacja podzespołów, takich jak interfejs użytkownika, sterownik PLC, sterownik, zasilacz UPS, przełącznik, akumulator, rezystor izolujący
Fig8:
Przedmiot inspekcji: Wnętrze i podzespoły szafy
Badanie: zasilanie sterowania, alarm, wartości z symulacji, pomiar konwertera napięcia, ochrona każdego akumulatora przed przepięciem/niskim napięciem, test obejścia i braku fazy